למרות שנפרד מאיתנו לפני שנים והמשיך לתפקיד אחר, מצטיין הרמטכ"ל הוא משלנו !!!

אשרי האדם שיצא לדרך חדשה ואלו שנשארו גאים בו, במעשיו ובדרך שבחר.
מפרגנים בענק, לעולם תזכר כאחד מעמודי התווך בהקמת חטיבת כפיר ולעולם תהיה אחד משלנו.
בשם אלפי החיילים, הלוחמים והמפקדים ששירתו לצידך – ועד עמותת הלוחמים כפיר