בא"ח

בסיס אימונים
 
עם הקמת החטיבה, הוחלט על הקמת בסיס אימונים חטיבתי בבקעות בצפון בקעת הירדן. עד להקמתו התאמנו חיילי החטיבה במחנה "אדם".
הבא"ח מורכב משלושה בסיסים: בסיס פלס: בו נערך אימון היסוד בסיס בקעות: בו נערך האימון המתקדם בסיס תבץ מגמת עוז: בו נערך אימון תוך כדי תעסוקה מבצעית והכנות לקורס קצינים (קק"צ) וקורס מפקדי כיתות (קמ"כ).
הבא"ח נחשב לבא"ח הגדול ביותר בצה"ל, בו הוא מכשיר פלוגות טירונים ופלוגות אימון מתקדם. בבא"ח עוברים הטירונים וחיילי האימון המתקדם את ההכשרה הבסיסית לקראת שילובם בפלוגות מבצעיות ולוחמות בגדודים השונים בחטיבה. משך ההכשרה הוא כשבעה חודשים המחולקים לטירונות ואימון מתקדם. בסופם, לאחר מסע כומתה, עולות הפלוגות וממשיכות את המסלול ביחידות השונות.
בא"ח כפיר הציב לו למטרה להכשיר לוחמים ומפקדים ללחימה בטרור, בגרילה ובכוחות סדורים במרחבים אורבנים, תוך בניית מסגרות מצוינות, בעלות לוחמים גאים, ערכיים ואיתנים לחטיבת כפיר. בשל התמחותו בתחום הלחימה בטרור הוקם מטווח לחימה ייחודי המדמה מצבי ירי שונים, כמו כן כוללת הכשרת החיילים שיעורי ערבית ותרבות העולם הערבי. הכשרת הלוחמים של גדודי החטיבה היא יסודית, אינטנסיבית ומקצועית. הכשרה זו נועדה לספק לחיילים את המיומנויות הטובות ביותר הנדרשות כדי למלא את המשימה הקריטית אותה ממלאים הגדודים.
במהלך שהותם בבא"ח משתתפים החיילים בכמה אירועים מרכזיים:
•    טקס השבעה
•    יום ספורט
•    יום הורים
•    מסע כומתה (מעבר לאימון המתקדם)
פרויקט עתידים: פרויקט ייחודי נוסף שמקודם בבא"ח הוא פרויקט עתידים, במסגרתו מאותרים חיילים מצטיינים עוד בשלב ראשוני ומכוונים לתפקידי פיקוד ע"י הכשרה והעשרה נוספת שהם מקבלים בחודשי הטירונות.