עמותת הלוחמים כפיר

עמותת הלוחמים כפיר קמה בכדי לתת סיוע אזרחי לטיפול טוב יותר בחיילים. סיוע וטיפול בפעולות אזרחיות למען החטיבה. פיתוח מודל לקשר טוב יותר עם משפחות שכולות.שיפוץ ואחזקת אתר ההנצחה חטיבת כפיר בעפולה. בניית בית כפיר – אולם רווחה, אולם מורשת קרב והנצחה, אודיטריום כפיר ומלונית לחיילים. טיפול וסיוע לרווחת חיילי חטיבת כפיר סיוע לחיילים בודדים וצריכים מחטיבת כפיר וחיילים מהעיר עפולה. הקמת מרכז לימודי חינוכי בבית כפיר. הקמת מרכז לימודי גרילה, הסוואה והישרדות.
הוצאות הניהול של העמותה מזעריות והעמותה מנוהלת על טהרת ההתנדבות (בשנת 2015 לא שולם ולו שקל אחד על הוצאות שכר או החזרי הוצאות)
אנו מבטיחים ומקיימים – עיקר הכסף שניתרם ישמש אך ורק ליעוד אותו מבקש התורם.
פעילותנו מתואמת עם צ.ה.ל, חטיבת כפיר והועד למען החייל – העמותה הוכרה רשמית כעמותה צבאית.
תרומתך לעמותה תשמש לחיזוק צ.ה.ל ובטחון המדינה.

trom"Kfir Fighters Association" was established in order to provide civilian assistance to treat soldiers better; to assist and take civil actions for Kfir brigade, developing a model to connect better with bereaved families; renovation and maintenance of the memorial site of the Kfir Brigade in Afula; construction of Kfir home – social hall, battle and memorial heritage hall, Kfir Auditorium and a motel for soldiers. Care for the Kfir Brigade soldiers' welfare, assistance to lone soldiers from Kfir Brigade and soldiers from the city of Afula. Establishment of educational studies center at the shaft. Establishing guerrilla studies, camouflage and survival center.
The management expenses of the association are minimal and the managed association is staffed by volunteers (not a single penny was paid for salaries or reimbursement of expenses in 2015)
Rest assured – Most of the money contributed will be used only to fulfill the donor wishes.
Our activities are coordinated with IDF, the Kfir Brigade and the Committee for the soldier – the organization was officially recognized as a nonprofit military organization.
Your donation to Kfir Fighters Association will be used to strengthen IDF and national security

Thank You

donate nowמפעילות העמותה – חיילי החטיבה וילדי גן בפורים 2012