מסלול הלוחם

טירונות
 
כל הדרך לכומתה בטירונות (אימון היסוד) עוברים jחיילי חטיבת כפיר שני תהליכים עיקריים: מעבר מאזרח לחייל ותהליך הכשרת החייל (כפרט) ללוחם ח"יר שבסופו יוסמך לרובאי 05. בשלב הטירונות עוסקים בעקרונות וביסודות הלוחם כשהדגש הוא על הכשרת הפרט. הכשרת החיילים נמשכת ארבעה חודשים ונעשית בחמישה נושאים עיקריים, שהם המרכיבים המרכזיים של לוחם החי"ר:
•    שגרה ומשמעת צבאית
•    שדאות
•    כושר גופני
•    שימוש בנשק וקליעה
•    הקניית ערכי צה"ל הטירונים נשלחים להכשרה מקצועית קרבית על פי כישוריהם. ההכשרות האפשריות: קורס חובשים, קורס הפעלת נשק כבד, קורס צלפים, קורס נהגי נגמ"ש, קורס קשרי חי"ר, קורס מפקדי חוליות, קורס קלעי סער, קורס תצפיתני חי"ר ועוד.
בסוף שלב הטירונות, מבצעים הלוחמים מסע כומתה באורך של 36 ק"מ ו-6 ק"מ עם אלונקות (המחושבים כ-18 ק"מ), שבסופו יחבשו לראשונה את הכומתה המנומרת.
 

אימון מתקדם
 
לוחמים ביחד האימון המתקדם, מתמקד בהכשרת החייל ללחימה במסגרת, החל מרמת החוליה הבודדת ועד ללחימה ברמת הפלוגה. דרגות האימון הקשות יוצרות מסגרות מגובשות, בעלות מיומנויות קרב גבוהות ומחושלות מבחינה ערכית ומנטאלית. בסוף המסלול מוסמכים הלוחמים לרובאי 07. בשלב זה, הנמשך חודשיים, יעמיק הלוחם את ידיעותיו בסוגי הלחימה השונים:
•    לוחמה בנגמ"ש
•    לוחמת שטח חשוף
•    לוחמת שטח בנוי
•    שיתוף פעולה עם מסוקים וטנקים
•    ניווטים
•    לוחמה זעירה באימון המתקדם נוצרת שגרת עבודה יחידתית ברמה גבוהה תוך מתן דגש על כשירות, כוננות, משקיות ושמירה על ציוד צבאי. בשלב זה גם מסומנת ונבנית שדרת הפיקוד העתידית של חטיבת כפיר.
 

הצטרפות לגדוד
 
עולים לקו לאחר האימון המתקדם, הלוחמים החדשים נפרדים מבסיס האימונים החטיבתי ומצטרפים לאחד מגדודי האם – נחשון, שמשון, דוכיפת, לביא, חרוב או נצח יהודה. בשפת החיילים מדובר ב"עלייה לקו". עם ההצטרפות לגדוד, יענדו הלוחמים את סמל הגדוד על דש החולצה. הגדוד עשוי להיות בתקופת אימון, אך לרוב יהיה הגדוד בפעילות מבצעית. בשלב זה יצטרכו הלוחמים להביא לידי ביטוי את הכשרתם המקצועית והערכית. לאחר ארבעת חודשי הפעילות עם גדוד האם מסתיים מסלול ההכשרה. סיום המסלול נחגג בטקס מכובד בו מוענקת לחייל סיכת הלוחם שמסמלת את הסמכתו הסופית כלוחם בחטיבת כפיר.
 

השתלבות בפלוגות הותיקות
תופסים מקצוע
  לאחר סיום המסלול יצטרפו הלוחמים בגדודים לאחת משלוש המסגרות הגדודיות:
א. פלוגת המסייעת
ב. פלוגת החו"ד
ג. הפלוגה המבצעית
  מתוך אתר זרוע היבשה – ( http://mazi.idf.il/4823-he/IGF.aspx )