גדוד נחשון 90

  

רקע:

  • גדוד 90 הוקם בשנת 1998 כפלוגה (פלוגת ארז), משם  גדלה הפלוגה   עד אשר  הוכרזה כגדוד בשנת 2000.
  • מרץ/אפריל 2002 – מבצע חומת מגן: במסגרת המבצע הצה"לי רחב היהקף, השתתף  הגדוד בחמישה   מבצעים במהלכם נכנס לקלקיליה, סלפנית, עזון, א-דיק ובית רימה, עצר מבוקשים רבים וחשף כמויות גדולות של אמל"ח.
  • יולי 2003 – פירוק חטיבה 500: בעקבות הפירוק קיבל הגדוד  פלוגה  נוספת  וניצב  על  סד"כ של 5 פלוגות לוחמות ומפג"ד.
  • מאי  2005 – עבר הגדוד לאחריות חטיבה 900 – כפיר.
  • ינואר 2006 – עבר הגדוד למסגרת של 4 פלוגות לוחמות.
  • 2011 – תעסוקה מבצעית  זרעית. גדוד ראשון בחטיבה המבצע קו צפון.

מקור השם:

גדוד נחשון קרוי על שמו של נחשון בן עמינדב שהיה הראשון  בבני ישראל לחצות את ים סוף.

נחשון – כינוי לאדם נועז הנחלץ ראשון למקום סכנה או לפעולה חשובה וקשה ביותר (מילון אבן שושן)