קצינים יוצאי חטיבת כפיר ממשיכים ומתקדמים בתפקידים ובסולם הדרגות

הם עשו בחטיבת כפיר תפקידים משמעותיים והם ממשיכים בתפקידים משמעותיים אחרים במערך הלוחם של צ.ה.ל.

אנחנו לא שוכחים אותם והם מצידם נושאים בגאווה את הכומתה המנומרת על הכתף.

אספנו בשבילכם לקט מפרסומים שפורסמו ב"במחנה" במהלך ששת החודשים האחרונים.

יוצאי חטיבת כפיר מתקדמים בתפקידים ובסולם הדרגות