! They’re making a serious comeback


לתמיכה בבחורים הנהדרים אנו זקוקים לתמיכתכם
כל שקל בעל ערך ומשמעות – הצטרפו להוראת קבע או כתרומה חד פעמית
במחיר מנת פלאפל עומדת לכם הזכות לסייע למגיני העם

לתרומה מאובטחת לחיילי החטיבה trom