אגרת מפקד חטיבת כפיר הנכנס אל"מ גיא חזות

00105נאום מפקד חטיבת כפיר, אלוף משנה גיא חזות בטקס החלפת מפקד החטיבה