ברכת "עמותת הלוחמים כפיר" לראש השנה תשע"ה

"עמותת הלוחמים כפיר" גאה לברך את חיילי החטיבה כולם בברכת שנה טובה.

שתהיה שנה ברוכה ושמשאלותיכם תתגשמנה.

שתמצאו את הכח והרצון לנצח ואת היכולת שלא להפגע.

שכל דבר שתעשו יהיה מוצלח וטוב יותר מאשר בשנה הקודמת.

ושתמשיכו להסב כבוד למפקדיכם כמו גם אושר וגאווה למשפחותיכם.

בשם חברי העמותה וועד העמותה,

רוני טל

יו"ר "עמותת הלוחמים כפיר"שנה טובה